För många är kosttillskott en del av vardagen och någonting man prioriterar för sitt välmående. Att få i sig alla nödvändiga ämnen på daglig basis kan vara en utmaning om man inte är noga med sin kost i övrigt. Samtidigt finns tillstånd man kan behandla med tillskott utöver dagligt intag av mat och dryck. För vissa är det rent psykologiska utmaningar som föranleder att man botaniserar i utbudet kosttillskott. Ytterligare någon kan brottas med fysiska tillstånd som behöver hanteras. Cbd olja har varit omtalat under många år även om förekomsten nationellt varit något begränsad. Det finns en restriktiv lagstiftning som agerat tröskel för de som önskat etablera sig på marknaden. Diskussionen om huruvida cbd olja skall få säljas eller inte har varit intensiv. Dock är cbd inte ett ämne som är förbjudet.

THC fri CBD olja

Värt att betona när man talar om cbd olja är att den inte är psykoaktiv. Även om ämnet utvinns ur hampaväxten, är det möjligt att uppnå ett rus genom att dricka cbd olja. Thc är den enda av plantans cannabinoider som har en ruseffekt. Därför utesluts denna ur oljan som säljs i Sverige. För att kunna nå en så hög halt av cbd som möjligt, utan att även ha thc i produkten, använder man industrihampa som har naturligt lägre nivå av thc. Sådan hampa får med tillstånd odlas i Sverige till följd av att den inte går att bruka som drog.

När man väljer fullspektrum cbd olja får man en produkt i vilken tillverkaren extraherat alla sorters cannabinoider. Vissa användare hävdar sig få bättre effekt av denna sorts olja i och med de synergieffekter som naturligt uppkommer. Här finns också en mycket liten del thc. Dock inte tillräckligt för att man skall märka av en psykoaktiv effekt i nivå med bruk av traditionell hampa. Nivån är klart under de lagstadgade nivåerna. Vill man vara helt säker på att inte få i sig thc kan man välja thc fria alternativ. I dessa har man fokuserat på att eliminera alla cvannabinoider förutom cbd. Det finns olika uppfattningar om vilken som ger bäst effekt och man får testa på egen hand.

Användning av fullspektrum cbd olja har visat sig ge mycket tydliga effekter vid behandling av såväl stress och andra tillstånd. Intresset för denna produkt växer stadigt och vissa hävdar att användningen kan nå ytterligarenya nivåer.