Attefallshus är populära små hus som uppskattas av många husägare i vårt avlånga land. De gör det nämligen möjligt att på ett praktiskt och prisvärt sätt utöka bostadsytan lite grann. Detta genom att uppföra en separat byggnad på tomten som kan användas för något av en rad olika ändamål.

Möjligheten att uppföra dessa små hus presenterades under 2014. De fick sitt namn från den dåvarande bostadsministern, Stefan Attefall. Det är möjligt att använda sitt attefallshus som gäststuga, gym, förvaringsutrymme eller något helt annat. Men oavsett vilket ändamål du använder huset för är det viktigt att det byggs enligt vissa regler. Läs vidare för att få reda på vilka dessa är!

4 regler som måste följas vid uppförandet av ett attefallshus

Några av de viktigaste reglerna som måste följas är:

  • Den största tillåtna storleken. När det kommer till storleken på huset får arean inte överstiga 30 kvadratmeter. Denna yta inkluderar för övrigt även eventuella utrymmen utomhus, såsom en veranda eller altan. Höjden får inte heller vara högre än 4 meter från marken upp till den högsta punkten på taket. Denna höjd inkluderar eventuella permanenta installationer såsom skorstenar eller liknande.
  • Placeringen på tomten. Vad gäller placeringen på tomten ska ett attefallshus vara beläget åtminstone 4,5 meter från tomtgränsen. I annat fall krävs tillstånd från grannen. Det lilla huset får inte heller vara beläget alltför nära det huvudsakliga bostadshuset på tomten. En generell tumregel är att avståndet mellan huvudbyggnaden och den extra byggnaden åtminstone bör motsvara höjden på den sistnämnda byggnaden.
  • Designen av huset. Det lilla huset kan ha ett antingen rakt eller vinklat tak. Det viktiga är dock att designen passar in med omgivningarna samt med huvudbyggnaden. Det finns inga specifika lagar eller regler som säger hur fönster och dörrar bör designas. Men de bör ha en proportion som står i paritet med själva byggnaden och utseendet på fastigheten.
  • Användningen av attefallaren. När det kommer till hur attefallaren får användas kan den antingen användas som bostadshus eller som komplementbyggnad. Det förstnämnda ställer vissa krav men gör det möjligt att bo i byggnaden på kortare eller längre sikt.