Att med jämna mellanrum kolla upp sin hälsa har många fördelar. Dels kan man få ett kvitto på att man är frisk och mår bra och dels kan man upptäcka i ett tidigt skede om något inte står rätt till. Det finns dock olika typer av hälsokontroller och priset för dessa kan skilja sig rejält. En standardkontroll på en vårdcentral kostar runt 200 kronor medan en undersökning hos en privat aktör i Stockholm kan kosta betydligt mer.

Vanlig hälsokontroll

Om man känner sig sjuk eller misstänker att man har drabbats av någon sjukdom går man vanligtvis till sin vårdcentral för en allmän hälsokontroll. En sådan innefattar oftast ett blodprov samt några rutinmässiga undersökningar och är oftast klar på ett par minuter. Den här typen av hälsokontroll kostar inte mer än ett vanligt standardbesök på drygt 200 kronor och används alltså främst om man är eller känner sig sjuk.

Hos privata vårdföretag

Idag finns mängder av privata vårdföretag, för hälsokontroll i Stockholm. Vill man hellre gå till en av dessa för att se hur det egentligen står till med hälsan får man ofta räkna med att betala ett högre pris. Dessa kan man göra utan att man nödvändigtvis känner sig sjuk utan helt enkelt bara för att man vill. Den här typen är dessutom ofta mer utförliga än en standardkontroll.

För att ta ett exempel från en av dom privata aktörerna i Stockholm så ligger priset på drygt 3000 – 5000 kronor för en grundlig kontroll, där man bland annat kollar vikt, blodtryck, syn, hörsel och sjukdomshistoria. Det är också vanligt att man gör ett urinprov samt i vissa fall EKG och kontroll av lungkapacitet.

Olika typer av kontroller

En hälsokontroll kan skilja sig väldigt mycket, där vissa som sagt bara innefattar ett enkelt blodprov och andra är så avancerade så att kroppsscreening och ultraljud igår. För den mest avancerade kontrollen, som finns att hitta bland annat hos privata vårdföretag i Stockholm, ligger prislappen på upp emot 50 000 kronor. Det är viktigt att fråga sig vad man egentligen har ett behov av. Det är bra att kolla blodtryck, lungkapacitet och andra viktiga saker ibland. Idag kan man få kontakt med bra vårdcentraler där man snabbt kan få hälsokontroll utförd.