När relationen knakar eller allt känns tråkigt och inspirerat kan det vara en god idé att testa att gå i parterapi. En utomstående oberoende part kan vara just det ni behöver för att utveckla er relation. På Kungsholmen finns många mottagningar för parterapi med professionella psykoterapeuter och psykologer.

En mycket vanlig anledning till varför par söker parterapi på Kungsholmen är att de upplever att det är svårt att prata och förstå varandra, alltså kommunikationsproblem. Sandra vanliga anledningar till att personer vill gå i parterapi är att det är svårt att komma överens om saker som hur barnen ska tas hand om eller hur uppgifter i hemmet ska utföras och delas mellan paret. Det kan även handla om saker som rör det fysiska, ett svalt sexliv eller olika syn på sex. Om man har ett barn med en funktionsnedsättning så kan det skapa problem i parrelationen. Många går även i parterapi i samband med en kris i relationen som att någon i relationen varit otrogen. Det är även vanligt att människor vill gå i parterapi på Kungsholmen i samband med en separation, särskilt om man har barn ihop. Ett samarbete mellan två skilda föräldrar måste ju fungera om inte barn och föräldrar ska fara illa.

Olika typer av parterapi

Det finns många typer av behandlingsmetoder inom terapi. En metod som vissa mottagningar för parterapi på Kungsholmen använder sig av är evidensbaserad parterapi. Det är en kombination av KBT, eller beteendeterapi, och integrerad beteendeterapi. Det betyder kort och gott att man arbetar med att förändra och acceptera saker i relationen som skapar problem. Genom terapin får ni lära er strategier för att förändra och acceptera. Ni får verktygen för att låta er relation utvecklas och genom hela processen finns en professionell vid er sida som stöd. En annan metod som vissa mottagningar för parterapi på Kungsholmen använder är IMAGO eller relationsterapi och EFT. Oavsett vilken metod ni använder så är det i grund och botten hårt arbete som krävs för att ni som par ska få en bättre relation. När ni fått verktygen handlar det ofta om att ta ansvar över problemen och relationen och lägga ner arbete för att komma vidare.