Det är inte helt enkelt att välja var man skall ha sin pension för att få bra avkastning stabilt! Tvärtom är valen så många att flera personer väljer att inte göra något val alls. Pengarna sätts i detta fall in i AP7 Såfa vilket är ett statligt grundalternativ till att välja PPM-förvaltare. I och med att detta är en basform av förvaltning är det inte fråga om någon direkt avkastning. Istället har man valt att fokusera på stabilitet och trygghet. Den som kan tänka sig att satsa djärvt kan vinna en hel del men också förlora sin insats. Att man från statligt håll skulle äventyra pengarna är inte tänkbart. Dock står det konsumenter fritt att själva investera på sådana vis. Advisor och andra fondförvaltare har jobbat sig fram till att också erbjuda PPM-förvaltning. Detta innebär att man som privatperson kan anlita finansbolag med stark koppling till näringslivet för att de skall förvalta pengarna.

Vilka branscher i fonden?

När man sparar i fonder är det viktigt att man känner till vad det betyder. Att företag finns på börsen innebär att man teoretiskt kan investera i dessa. Det är teori i och med att vissa inte har lediga poster eller väljer att hålla allt aktiekapital själva. Man bör också veta att allting är spekulationer och värden. Det finns ingen fast grundsiffra som varje post alltid är värd. Istället är marknaden vem som avgör.

Teknikföretag har sedan tidigt varit attraktivt att ha i sin fond. Detta för att den snabba fluktuationen kan innebära en hanterbar risk i kombination med andra företag. Advisor Världen är den PPM-fond som haft bäst utveckling av deras alternativ. Sedan 2011 när fonden grundades har den haft en start tillväxt och man har kunnat se ökning om 60 % under fem år. Internetbaserade verksamheter har en roll även i Advisor Världen. amazon.com är en av de största i fonden och innebär 3,8 % av fondens investeringar. Ägare bakom företaget driver verksamheten snabbt framåt och Advisor Fondförvaltning rekryterade nyligen rekryterade ytterligare individer till sina tjänster.