UGL – Utveckling av Grupp och Ledare är ett kurskoncept som nu erbjuds i Göteborg och även på kursgårdar kring staden, både i norr, öster och söder. Eftersom efterfrågan i regionen är stor så förläggs många kurser i Stor-Göteborg och detta möjliggör för fler chefer och medarbetare att delta i kurserna. UGL erbjuder många kraftfulla verktyg både för ledning och för anställda och bidrar till högre effektivitet inom företaget. Genom att förlägga UGL-kurserna i och kring Göteborg samlar vi företag som verkar i regionen och kan på så sätt öka synergin mellan olika aktörer, helt enkelt genom möjligheten att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra verksamheter.

Detta erbjuder UGL i Göteborg

Idén för UGL-kurser är att utmana deltagarna och därmed skapa nya insikter. Kurserna innehåller bland annat material om individens agerande och roller i olika gruppkonstellationer; gruppens utveckling; kommunikation som leder till stärkt samspel samt ledarens påverkan på individen och gruppen. 

Under kursen genomgår gruppen flera övningsmoment i olika gruppkonstellationer. På så sätt får deltagarna gott om uppslag för hur teorin omsätts i praktiken. Detta är oersättligt för att faktiskt få användning för sina nya kunskaper i sitt fortsatta arbete. När teorin på detta sätt förankras kommer den att bli levande, och därmed applicerbar. I kursen ingår också moment som behandlar konflikthantering i gruppen, stresshantering på individ- och gruppnivå, samt konsten att leda möten på ett effektivt och kärnfullt sätt. 

Två viktiga skäl för dig som är verksam i Västra Götaland till att boka UGL-kurs i Göteborg

  • Minimera restiden till och från kursen: detta kommer göra dig mer energisk och redo att ta in kursinnehållet, samtidigt som du återvänder till arbetsplatsen redo att applicera de nya kunskaperna.
  • Knyt kontakter med andra kursdeltagare som verkar i regionen: stärk på detta sätt chanserna att utvecklas inom UGL genom att skaffa en kurskamrat som kan agera bollplank. Genom att utbyta erfarenheter kommer ni kunna sporra varandra till nya framsteg.