Utbildning och yrkesliv för golvläggaren

Om du tycker om att jobba praktiskt och gärna samarbetar med andra hantverksyrken kan golvläggare vara ett yrke som passar. Du kan utbilda dig via gymnasiet eller vuxenutbildning. Ett alternativ är att ha helt arbetsplatsförlagd utbildning.

Yrket

Att jobba som golvläggare innebär att man jobbar med att montera olika slags golv och mattor. Det är ett relativt nytt yrke då exempelvis snickare tidigare gjorde detta. Men flera olika slags golv, olika hållbarhet och kvalité samt behov är det idag oftast golvläggaren som får uppdraget att lägga golvet.

Oftast får man ett uppdrag från arbetsgivaren gällande vilket golv som ska monteras var. De som driver eget kommer däremot även åka ut till kunden för att på plats diskutera olika lösningar. I detta fall krävs både stor estetisk förmåga och social kompetens.

En golvläggare som är anställd på ett byggföretag kan arbeta dagligen med montering av golv på nybyggnationer medan andra främst jobbar med renoveringar av befintliga byggnader. Till stor del beror det på vilket företag man är anställd och vilken inriktning detta företag har.

Utöver att lägga själva golvet behöver hänsyn tas till underlag och funktion. En golvläggare kan därmed tas in som expert för att svara på vilket golv som passar utifrån olika behov.

Utbildning

De som vill jobba med yrket bör söka sig in mot Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Inom detta program får man efter ett tag välja inriktning. I början läser däremot alla elever samma kurser. Som vuxen finns flera utbildningar att välja på via Komvux eller privata utbildningsföretag.

Efter att man genomfört utbildningen klart väntar lärlingstid. Det är ca 2,5 år som man jobbar på ett företag och får prova på alla moment som en golvläggare förväntas kunna hantera. Under denna tid ges lärlingslön.

Det är mycket vanligt att man efter lärlingstiden blir anställd av företaget. Det finns däremot inte något krav på att anställning måste ske.

En annan väg är att ha hela utbildningen arbetsplatsförlagd. Det betyder att man kan få sina kunskaper validerade allt eftersom tiden går. Beroende på hur man jobbar och lär sig kan denna utbildning bli olika lång.

Framtid

Vid en högkonjunktur brukar golvläggare bli ett kraftigt bristyrke. Nybyggnationer och renovering genomförs i så stor utsträckning att det kan vara svårt att få hjälp när man vill anlita en golvläggare. I lågkonjunkturer är det däremot något sämre arbetsmarknad.