Det finns olika anledningar till att en ögonlocksplastik kan vara nödvändig – antingen för att slappa och hängande ögonlock kan ge fysiska besvär eller rent av för att det kan kännas som att det påverkar utseendet negativt. Ingreppet är relativt enkelt och går ganska snabbt att genomföra. Nedan finns mer att läsa om ögonlocksplastik i Göteborg.

Så går en ögonlocksplastik till i Göteborg

En ögonlocksplastik är ett ingrepp eller enklare operation, där ögonlocket kort och gott lyfts för att återställa det till sin ursprungliga form. Ingreppet kan utföras både på övre- och undre ögonlock och det finns olika metoder för genomförandet. 

Nedan följer en kort beskrivning kring hur det hela går till, där exemplet är hämtat från en klinik i Göteborg som erbjuder just ögonlocksplastik.

  • Konsultation – En konsultation är mötet inför ett ingrepp. Dels får patienten viktig information, dels finns möjlighet att prata om till exempel orsaken till ingreppet och vilka förväntningar som finns på resultatet och liknande. Under konsultationen bedöms även vilken metod som är mest lämplig.
  • Operation / ingrepp – En ögonlocksplastik är ett relativt enkelt ingrepp som vanligen utförs med lokalbedövning. Tidsåtgången för ingreppet brukar vara runt en timme.
  • Återbesök – Kliniken i Göteborg bokar in ett återbesök någon dryg vecka efter ingreppet. Detta för att kontrollera att allt läker som det ska och för att se till att det inte uppstått några komplikationer.

Orsaker

En ögonlocksplastik innebär alltså att ett slags lyft görs och det kan finnas olika orsaker till att det är nödvändigt – kanske framför allt när hängande ögonlock ger fysiska besvär. Huden kan till exempel falla ner och begränsa synfältet, vilket kan vara besvärligt i många moment i vardagen. Det är dock normalt att hunden tappar sin spänst och elasticitet med åren och det finns dessutom flera saker som kan skynda på den processen, så som rökning, genetik och solning.

Det är förstås även möjligt att ta till plastik om det känns som att den minskade elasticiteten i huden runt ögonen påverkat utseendet negativt men utan att det ger några fysiska besvär. Efter ingreppet finns en chans att se piggare ut, vilket bara det kan vara en vinst i sig för vissa.