Med ”uppkopplad rökdetektor” menas en rökdetektor som är sammankopplad med andra detektorer inom samma säkerhetssystem. De kan även vara uppkopplade mot en larmcentral. Det finns flera tydliga fördelar med att välja uppkopplade rökdetektorer än de som enbart låter var och en för sig.

Så här fungerar det:

  1. En rökdetektor upptäcker brand

I hemmet sitter det rökdetektorer på flera ställen. Detta för att snabbt kunna upptäcka brand och därmed varna de som bor i bostaden. I detta fall upptäcker rökdetektorn i vardagsrummet rök och aktiveras.

  1. Kommunikation till andra enheter

Det är i detta läge som första fördelen kommer med de uppkopplade enheterna. För det första larmar den så att människor i detta rum direkt får meddelande om brand. Men samtidigt kommunicerar den med övriga rökdetektorer i hemmet så att även dessa larmar. Detta sker då med ett annat larm. På så vis kan man både bli larmad och förstå i vilket rum som rökutveckling skett.

Är man exempelvis i källaren i ett tvåvåningshus är det inte säkert att man hör enheten som låter på övervåningen. Men när rökdetektorerna är uppkopplade mot varandra kommunicerar de och även de i källaren kommer att låta.

  1. Kommunikation till kameror och larmcentral

När en rökdetektor upptäcker rök kommuniceras detta även till de kameror som finns inbyggda i systemet. Dessa aktiveras och visar direkt bilder för den larmcentral som nu kontaktas. Larmoperatörer ser därmed direkt om det ser ut som brand i bostaden eller om det kan finnas annan orsak till att detektorn larmat.

Operatören försöker kontakta larmägaren för att påvisa larmet och om de ser brand sker även ett automatiskt larm till brandkåren. En del larmoperatörer har även regeln att om två separata enheter larmar om rök kan räddningstjänsten ringas direkt.

Utöver detta larmas väktare från larmföretaget så att de kan åka till bostaden. Många gånger är de den person som är först på plats och kan ta ett beslut om vad som ska genomföras. Ser de exempelvis brand i bostaden har de rätten att krossa en ruta och gå in för att försöka släcka elden. Oftast räcker det däremot med att de tittar in genom fönstret för att se att det inte är någon fara.