Generellt är det billigare att renovera än att byta ut. Kan en fönsterrenovering genomföras istället för ett fönsterbyte kommer kostnaden bli lägre – i alla fall på kort sikt. Men det gäller att se på alla kostnader och även tänka långsiktigt.

Renovering är att skjuta upp fönsterbyte

Renovering handlar i grunden om att skjuta upp ett byte. Genom att underhålla sina fönster och renovera dem vid behov kommer det ta fler år innan ett fönsterbyte behöver ske. Frågan är bara hur många år som det dröjer? För att hård dra det – Är det värt att lägga ner 25 000 kr ett år för att sedan behöva byta alla fönster två år senare? Nej, det år det mer kostnadseffektivt att byta på en gång. Genom att kontakta företag som både genomför renovering och fönsterbyte kan en bedömning ges på nuvarande fönster och vilken väg som anses vara bäst utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Byte för isolering

Fönsterbyte kan även ske för att öka isoleringen och därmed få ner energikostnaden. Delvis kan renovering utföras men vid större förändringar kan fönsterbyte bli det ekonomiskt bättre alternativet.

Vid ändring av stil och form behöver byte ske

Är de fönster som sitter på byggnaden idag i helt fel stil och form? Kanske önskas annat utseende, storlek eller format. Då behöver byte ske.

  • Renovering – Bevara dagens stil och fönster och förbättra detta
  • Fönsterbyte – Byt till nya, hållbara och bättre fönster i önskad stil

Beror på material

Trä är det vanligaste materialet på fönster. Det har varit det dominerande materialet i århundranden. Men idag finns även fönster av exempelvis plast och aluminium. Dessa är betydligt svårare att renovera. Ett exempel är plastfönster. När de var som populärast marknadsfördes de som helt underhållsfria. Plasten kan levereras i önskad kulör och kan sedan snabbt monteras på plats. De behöver inte målas om och slits mycket lite av väder och vind. Men vad händer när skador uppstår? Till stor sannolikhet behöver de då helt bytas ut.

Minskat underhåll eller renovering?

Att köpa underhållsfria fönster innebär därmed delvis att köpa fönster som är svårare att renovera eller ändra. Det ena behöver inte vara bättre än det andra men det är viktigt att vid fönsterbyte förstå skillnaden på de olika materialvalen och vad detta innebär.