De material som vanligtvis används vid plastbandning är polypropylen och polyester. Plastband av polypropylen är billigare än många andra typer av band och finns tillgängliga i flera olika bredder och tjocklekar. En fördel med polypropylen är att materialet är mer flexibelt och därför kan sträckas ut längre, medan en nackdel med materialet är att det inte återhämtar sig efter att ha blivit utsträckt. Värt att notera vid plastbandning är att plastband av polypropylen är känsligt för nedbrytning om materialet utsätts för UV-strålning. Det gör att plastband av detta material snabbt kan brytas ner om man använder det för att banda pallar som sedan lämnas utomhus och exponeras för vädrets makter. Genom att använda färgade plastband, till exempel svarta sådana, kan man förebygga denna nedbrytning.

Plastbandning med band av polyester

Polyester, som är ett annat material för plastbandning, är det starkaste materialet för plastband. Plastband av polyester är därför ett gångbart alternativ till stålband inom många branscher. Detta material återhämtar sig snabbt efter utsträckning och kan med fördel används till bandning av tunga och fasta laster.

De flesta var ursprungligen väldigt skeptiska till att övergå från stålbandning till plastbandning med band av polyester. Man trodde helt enkelt inte att plastbanden skulle göra jobbet. Idag känner vi dock till att plastband av polyester är ett utmärkt alternativ till stålband och många företag världen över har därför övergått till plastbandning.

Ett nybörjarmisstag som många gjorde var att byta till plastband av polyester som var betydligt kraftigare än vad som egentligen var nödvändigt. Dessa kraftigare polyesterband var i och för sig fortfarande billigare än stålband, vilket gjorde att övergången ändå innebar stora kostnadsbesparingar. Samtidigt upptäckte man att antalet skador på de arbetare som ägnade sig åt plastbandning minskade, om inte helt försvann, vid införandet av plastband. Därför har många företag svurit på att aldrig mer använda sig av stålbandning.

Om du är osäker på hur pass kraftiga plastband du behöver är det inte fel att välja en kraftigare variant. Det är dock så att plastband av polyester är starkare än vad många tror, vilket gör att du med tiden kan våga välja en lite tunnare variant och därigenom spara ännu mer på din plastbandning.