Ett assistansbolag är ett företag som erbjuder personlig assistans för personer med olika behov av hjälp i vardagslivet. För att en person ska känna sig bekväm med sitt assistansbolag är det viktigt att bolaget uppfyller krav på god kvalité. I Sverige har man enligt lag rätt att få hjälp om det behövs. Då är det viktigt att kunden, d.v.s. personen med funktionshinder, kan lita på sitt assistansbolag. De ska kunna känna sig trygga med att personalen ger den assistans som behövs med glädje och omsorg.

Utbud av assistansbolag i Stockholm

Som huvudstad och Sveriges största stad finns det många olika assistansbolag med hög kvalité och med många års erfarenhet. Det är viktigt att barn eller vuxen, oavsett funktionshinder ska känna sig trygg med sitt assistansbolag. När man söker efter personlig assistent i Stockholm är det viktigt att kontrollera att bolaget i sig uppfyller alla krav och har godkänts av socialstyrelsen. Alla assistansbolag i Sverige bör uppfylla samma krav. Assistansförmedling är ett sätt att få hjälp med uppföljning och utvärdering av assistansbolaget man är intresserad av.

Utbildning

För det mesta erbjuder assistansbolag inte bara personlig assistans utan också möjlighet för utbildningar och ta del i föreläsningar. Detta är för att klienten ska kunna lära sig mer om att få ett självständigt liv. Det finns också olika föreläsningar för anhöriga och föräldrar. Dessa föreläsningar ger möjlighet för nära och kära att lära sig mer om hur man ska kunna assistera och också få psykiskt stöd när det behövs. De flesta assistansbolagen erbjuder föreläsningar gratis eller till en mindre kostnad. Dessa utbildningar ges ofta på helger och under kvällar för att fler ska kunna ha tid att närvara. Utbildningar ges också till kommuner, förskolor och kan skräddarsys om det behövs.

Vem har rätt till assistent

I Sverige finns det en unik möjlighet att få hjälp för de mest utsatta i vårt samhälle. Det finns möjlighet för båda sig själv och sina familjer att leva ett liv som alla andra utifrån sina förutsättningar. Rätten till personlig assistans, stöd och service för funktionshindrade beror på behovens omfattning. Finansieringar sker mellan kommunen och staten. Försäkringskassan utreder beslutet om vem som ska få personlig assistans. Om behoven inte överskrider ett visst antal timmar finansieras assistenten av kommunen. Om assistansen överstiger 20 timmar kliver försäkringskassan in och ordnar med finansieringen. Exemplen på personer som har rätt till hjälp är:

  • personer med autism och olika utvecklingsstörningar
  • personer med funktionshinder som i vuxen ålder inte har möjlighet att klara sig själv

Det viktiga med personlig assistans är att en person och dess anhöriga ska känna att de kan leva ett så normalt liv som möjligt. De flesta assistansbolag hjälper även sina kunder att ansöka om assistans om de vill.