Familjerådgivning och parrådgivning handlar om att tillsammans med en terapeut problematisera, reflektera och lyssna tillsammans med en partner. Det brukar handla om att ge varandra utrymme att berätta hur var och en vill ha det och hur man tänker. Utgångspunkten för parrådgivning i Täby är att starta en förtroendefull och öppen dialog för att kunna genomföra en förändringsprocess. Det kan exempelvis vara att få relationen att fungera bättre helt enkelt, att hitta tillbaka till varandra och kärleken eller att skiljas eller separera på ett så bra sätt som möjligt för att kunna gå vidare i livet.

När kan det vara positivt med parrådgivning?

Det är inte alltid så lätt i nära relationer och i en kärleksrelation gäller det att både ge och ta emot kärlek och omsorg. Det är också viktigt att fungera praktiskt som ett par och samtidigt bli respekterad som en självständig människa var för sig. Konflikter som kan uppstå kan vara svåra att lösa på egen hand då det enkelt att uppstå missförstånd, bråk eller otydlig kommunikation. Parrådgivning i Täby kan vara ett sätt att ge vägledning och samtidigt få hjälp att hantera konflikter tillsammans i framtiden.

Viktigt att sätta upp mål för parrådgivning i Täby

Ofta handlar det om att låsa upp kommunikationsmönster och svårigheter kring konflikter och olikheter i en relation. Med hjälp av samtal via parrådgivning går det att bearbeta sina upplevda samlevnadsproblem. Målsättningen kan vara olika om det är att bevara ett samboförhållande eller äktenskap, partnerskap eller det kanske visar sig att skilsmässa är nödvändig. Parrådgivning hjälper till att skiljas i samförstånd och att minska på de negativa konsekvenserna som kan uppstå.

Ibland kan lösningen vara att separera eller att skiljas och då hjälper parterapi till med att hitta samarbetsformer kring exempelvis vårdnad, umgänge med eventuella barn eller boende. Målet är att paret i förhållandet ska få vägledning och hjälp med bättre förståelse för varandra och även sig själva. Tanken är också att hjälpa till för att skapa en ökad beredskap för att prova sig fram till olika problemlösningar som kan hjälpa relationen, även om lösningen är att separera eller skilsmässa.