Att arbeta som medium är att arbeta med människor, vilket kräver mycket av dig som person i form av livserfarenhet, empati och förståelse för allas olikheter. Ett medium är en person som använder sitt sjätte sinne för att uppfatta saker som våra andra fem inte klarar av. Det kan exempelvis handla om att ta kontakt med den andra sidan, se in i framtiden eller se saker som redan skett. Ett medium är en människa som har en stor intuitiv förmåga och som kan länka med den andra sidan, andevärlden. Just egenskapen att kunna kommunicera med den andra sidan är vad som skiljer ett medium från siare och personer som tolkar i tarot. Medium yrket kräver därför än mer av dig som människa, som medium har du ansvar för vad du förmedlar och givetvis hur du väljer att förmedla det. Det ligger alltså ett stort etiskt ansvar på det medium som hjälper människor att ta kontakt med närstående som kommit över till den andra sidan.

Hur ett medium tar kontakt

Olika medium använder sig av olika metoder för att kommunicera med den andra sidan. Exempel på olika sätt att ta kontakt med den andra sidan är genom att använda sig av sina andra sinnen, alltså genom;

– Synen

– Känsel

– Hörseln

– Lukten

Ett vanligt sätt är att de använder sig av sin inre syn, det vill säga att de uppfattar den ande som de är i kontakt med på ett visuellt plan och utifrån detta kan mediumet beskriva personens utseende så att den som söker kontakt förstår vem det handlar om. De medium som har detta seendets gåva tar emot bilder som skickas från andevärlden och förmedlar dessa till den person som sökt upp mediumet.

Andra medium använder sig av känseln för att kommunicera med den andra sidan. Mediumet känner alltså de känslor som personen från andra sidan överför. De som kommunicerar på detta sätt kan även kommunicera och känna andens närvaro på ett fysiskt plan.

En del medium har berikats med gåvan att kunna höra vad personer från andra sidan sänder ut, de tar emot ord och meningar som sänds. Detta sätt att kommunicera är kanske det lättaste sättet för både mediumet och personen som söker kontakt att kunna förstå helheten i budskapet som överförs.

Så har vi slutligen de medium som tar emot budskap genom dofter. Eftersom att vi människor kopplar samman just dofter med både känslor och minnen så är detta sätt att kommunicera på väldigt starkt även om det kan tyckas svårtolkat för den oerfarne.

Hur förstår du budskapet?

Ett medium är länken mellan jordelivet och andevärlden och deras uppgift är att ta emot meddelanden från andra sidan och verbalt kommunicera vad de upplever till dig. Eftersom att mediumet alltid beskriver vad hon ser, känner, hör eller vad för dofter hon får till sig så är det detta hon i detalj berättar för dig.

Ett seriöst medium kommer därför inte att utbrista att det är din farmor som hon har på tråden, utan hon kommer snarare att beskriva personen på det sätt hon tar intryck av denne. Genom att hon beskriver henne och berättar om henne så är det alltså du som sedan kommer att förstå vem som det handlar om. Du ska inte behöva fylla i, chansa eller förklara för mediumet vem det kan vara. På detta sätt kan du med större säkerhet veta att det som berättas är sant.

Om du funderar på att uppsöka ett medium för att få kontakt med den andra sidan så är det viktigt att veta att det inte alltid är den person som du tänkt dig som kommer att närvara på ert möte. Ett medium kan alltså inte tvinga fram kontakt med en bortgången anhörig, utan den som väljer att dyka upp gör det. Just därför kan det vara bra att vara förberedd på det du inte kan förbereda dig på.

Vilket medium ska man välja?

Så till frågan, vilket medium ska man välja att gå till? Denna fråga ställer sig nog de allra flesta och svaret är inte helt enkelt. Att hitta rätt medium är svårt när man helt saknar erfarenhet kring ämnet. Eftersom att det handlar om tillit och förtroende i ett sådant känsligt möte är det bra att i förväg göra egen research på de medium du kan tänka dig att samtala med. På nätet har de flesta medium en hemsida där de presenterar sig, sin kunskap och de metoder de använder sig av. Läs och fundera innan du tar kontakt med ett medium. Du kan även använda Tarotguiderna för att komma i kontakt med flera vägledare.