Det finns mängder av lediga jobb för den som är fysioterapeut på den svenska arbetsmarknaden, men det kan vara svårt att få in en fot på en ny mottagning utan någon personlig relation med någon där. Den som har tröttnat på sin nuvarande arbetsplats, behöver dryga ut pensionen eller vill skaffa mer erfarenhet, kanske därför har funderat på att arbeta via ett bemanningsföretag. I denna artikel ges en översikt av processen och fördelarna med att jobba som fysioterapeut via ett bemanningsföretag.

Att hitta ledigt jobb som fysioterapeut

Behovet av fysioterapeuter är stort. Ett enkelt sätt att få tillgång till ett stort nätverk av mottagningar och sjukhus är att arbeta för ett bemanningsföretag. Dessa har uppdrag med lediga jobb för fysioterapeuter på heltid och deltid och terapeuten kan själv avgöra i vilken utsträckning den vill jobba. Varje anställd hos ett bemanningsföretag får en kontaktperson som initialt gör en avstämning med terapeuten gällande dennes erfarenhet samt preferenser för arbetstider och uppdragslängd. Därefter inleds arbetet med att hitta lämpliga uppdrag som möter fysioterapeutens önskemål. Naturligtvis gäller att ju mer flexibel konsulten kan vara, desto fler uppdrag finns tillgängliga.

Fördelar med bemanningsföretag

Förutom att själva arbetssökandet överlåts till bemanningsföretaget finns många andra fördelar med att vara en konsulterande fysioterapeut. De nedanstående är enbart ett urval av fördelar som ofta anges:

  • Valfrihet och frihet. Detta uppges ofta som den allra största fördelen med att arbeta via bemanningsföretag. Möjligheten att själv avgöra i vilken omfattning arbete kan utföras, om detta sker dagtid eller kvällstid, om det enbart gäller ett par pass eller ett längre uppdrag – alla dessa komponenter kontrolleras till stor del av fysioterapeuten själv.
  • Tillgänglighet. Del av bemanningsföretagets kontaktpersons arbetsuppgift är att bistå med information och vara tillgänglig vid frågor. Oavsett om dessa frågor gäller resor och boende eller information om den nya arbetsplatsen, är det betryggande för konsulten att ha stabil kontaktmöjlighet med bemanningsföretaget.
  • Vidareutbildning. Vissa bemanningsföretag erbjuder fortbildning för de fysioterapeuter som regelbundet arbetar för dem, vilket är en klar fördel som tillåter fortsatt kompetensutveckling.
  • Erfarenhet. Genom att delta i olika arbetsplatsers rutiner och arbetssätt ansamlar konsulter en unik sorts erfarenhet som kan komma väl till nytta i framtida roller.