Vad är skillnaden mellan mötesrum och möteslokal? I realitet är det ingen skillnad alls utan det är bara två ord som används för att beskriva samma sak. En uthyrare i Göteborg har däremot valt att sätta gränsen vid storlek. De mindre rummen kallas i detta fall för mötesrum och de större för möteslokal.

Möteslokal eller konferenslokal?

Här finns en viss skillnad. I en möteslokal förväntas deltagarna sitta och lyssna på föreläsare eller varandra. Något krav finns inte alltid på samma tekniska utrustning eller övernattningsmöjlighet som vid en konferenslokal. Men i vissa fall är de identiska gällande utbud av teknik och service.

Var hittas mötesrummen?

I Stockholm, Malmö och Göteborg finns ett mycket stort utbud av mötesrum att boka. En orsak är den höga kostnaden som uppstår vid hyra av kontor i storstäderna. En del företag väljer därmed att hyra mindre lokaler när det är färre deltagare. För det andra har många större företag sina huvudkontor i exempelvis Göteborg och därmed får de ta emot tillresta gäster varpå det uppstår behov av extra, lite mindre mötesrum.

Går de att hyra nattetid?

Det vanligaste är att mötesrummen är tillgängliga från tidig morgon till sen kväll. Däremot brukar de inte hyras ut under natten. Delvis beror detta på att man inte vill störa omgivningen efter 22.00. Samtidigt är efterfrågan extremt liten på att kunna ha konferensen eller mötet efter detta klockslag.

Kan mötesrum bokas tillsammans med boende?

Ja, ett flertal hotell erbjuder både konferenslokaler utöver boende och mat. I detta fall kan rummet hyras en eller ett par timmar av just dem som bor på hotellet. Övriga rum som kan hyras för möten har sällan boendemöjlighet, just eftersom dessa generellt bokas enbart ett par timmar.

Finns mötesmöjlighet på flygplatser?

Ja, det finns bland annat mötesrum på Landvetter (Göteborgs flygplats) som är rejält uppbokade. Därmed öppnas möjligheten att ha ett möte på en plats dit alla kan ta sig lätt – och även ta sig hem snabbt. Detta är en av orsakerna till att utbudet av liknande rum växer kraftigt kring större tågstationer, flygplatser och andra knutpunkter.

Vad kostar det?

Priset beror främst på läge och storlek. En lokal mitt i centrala Göteborg eller på Landvetter är generellt betydligt dyrare än de som hyrs ut i kranskommunerna. Här spelar utbud och efterfrågan in och självklart är det oftast billigast om man lyckas undvika lokalhyra i city-kärnan.