Premium Försäkring är ett, av tre, elavtal som erbjuds hos Stockholms Elbolag. Här beskrivs hur detta avtal är uppbyggt samt om det kan anses vara bättre/sämre än de andra två avtalsalternativen.

Premium Försäkring – med pristak

Premium Försäkring är en prismodell som inte bara Stockholms Elbolag erbjuder. Liknande upplägg finns hos andra bolag. Som kund är därmed viktigt att jämföra de olika prisnivåerna innan ett avtal väljs. Det pris som betalas är det rörliga elpriset + en premie. Det innebär att kunden betalar lite över det rörliga marknadspriset. Detta för att få tillgång till ett pristak.

Pristaket innebär att priset på el aldrig kan bli högre än denna nivå. Skulle marknadspriset gå över denna nivå är det alltså Stockholms Elbolag som ”täcker” denna extra kostnad. Det är för denna ”försäkring” som premien betalas. Detta elavtal har lite högre risk än ”Fastpris” eftersom priset trots allt kan gå upp och ner. Med lite större risk skapas även lite större möjlighet att spara pengar. Detta om priset går ner eller kvarstår på låga nivåer.

Övriga avtal hos Stockholms Elbolag

Det avtal som beskrivs ovan är främst tänkt till företagare. Privatpersoner väljer i större utsträckning någon av de två avtal som förklaras nedan:

  • Premium Fastpris – När trygghet väger tungt
    För många är det viktigaste att vad elen kostar – oavsett vad som händer på elmarknaden. Detta på samma sätt som fast ränta kan väljas på ett bolån. Oavsett vad som händer på räntemarknaden kommer räntan vara på samma nivå. Detta avtal passar alltså personer som sätter tryggheten först. Visserligen ligger det fasta priset ofta högre än det rörliga men ”premien” som betalas kan ses som en försäkring för höjda elpriser framöver.
  • Premium Garanti – Fast pris på vintern
    Med Premium Garanti har Stockholms Elbolag skapat en mix av rörligt och fast elpris. Detta genom att erbjuda sina kunder fast pris under de månader då elkonsumtionen är som högst. Det är därmed dessa månader som annars kan bli mycket dyra om elpriset samtidigt går upp mycket. Från oktober på hösten och mars på våren kommer priset vara på exakt samma nivå. Sedan övergår det till rörligt.

Kom ihåg – Jämför flera elbolag och vad kostnaden skulle bli per månad. Jämför även vilken trygghet som ges via de olika avtalen. Önskas så hög trygghet som möjligt är det fastpris som bör väljas.