En tjuv är förmodligen en opportunist som letar efter enkla vägar att ta sig in i ditt hem. En säkerhetsdörr är ett enkelt sätt att göra det svårare för inbrottstjuven att ta sig in. Säkerhetsdörrar finns i olika säkerhetsklasser och måste minst uppfylla säkerhetsklass RC3 för att få kallas säkerhetsdörr.

För att skydda dig mot inbrott finns det flera saker du kan göra i förebyggande syfte. Du vill såklart göra det så svårt och besvärligt som möjligt för tjuven att ta sig in i bostaden. Det gör du genom att göra dörrar och fönster svåra att bryta sig in i. En säkerhetsdörr försvårar genom att det är svårt att få in ett verktyg att bryta upp dörren med mellan dörrkarmen och det som kallas dörrbladet. En säkerhetsdörr har även andra fördelar, till exempel är den ofta enklare att öppna och sparar energi eftersom värme inte läcker ut ur bostaden i lika stor utsträckning. Andra saker att tänka på i preventivt syfte är att planera din trädgård på så vis att det finns insyn mot dörrar och fönster. Om en ingång ligger dold bakom till exempel ett buskage så gör det att tjuven kan arbeta ostört. För att en säkerhetsdörr ska få klassas som säkerhetsklass RC3 så måste den stå emot 20 minuters inbrottsförsök där 5 av dessa minuter innebär aktiv bearbetning av dörren med olika typer av verktyg.

Säkerhetsdörr kan även skydda mot brand och ljud

En säkerhetsdörr finns även i olika ljudklasser eller olika brandklasser. Det betyder att de skydda olika väl mot höga ljud eller mot brand. För att skydda dig mot brand bör du självklart även överväga ett brandlarm. Idag finns avancerade hemlarm där både inbrott och brandskydd kombineras. En säkerhetsdörr skyddar mot ljud eftersom dörren vilar på tryckesfallet och därför stängs i ett läge där ljudläckage minimeras. En säkerhetsdörr som skyddar mot oljud kan vara aktuell på arbetsplatser där buller är ett problem. Säkerhetsdörrar finns ofta i brandklass El 30 eller El 60 och i ljudklass R’w 35 decibel eller R’w 40 db.