Fördelar med bergvärme

Att installera bergvärme i sitt hus kostar en ordentlig slant för både borrning och värmepump men i det långa loppet är det ett miljövänligt och ekonomiskt värmesystem. Även om kostnaderna vid själva installationen är höga så finns det många fördelar med denna typ av uppvärmning.

Ekonomiskt

Det kostar en slant att installera bergvärme i ett hus, speciellt när det kommer till borrningen av hålet, och priset avgörs till stor del av hur djupt man behöver borra. Ett kallare klimat kräver ett djupare hål så ju längre norrut man bor desto djupare behöver man borra. Vilken typ av bergart som finns i marken är också av betydelse när det kommer till priset men när installationen väl är färdigställd är driftkostnaderna väldigt låga. I snitt så har man tjänat igen kostnaderna efter 5 – 10 år med bergvärme som uppvärmningsmetod. Ta kontakt med bergvarmestockholm.com om du är intresserad av att analysera läget på din tomt.

Fritt från underhåll

Har man en panna som eldas med ved eller pellets behöver man, framförallt under kalla perioder, fylla på med bränsle för att hålla igång husets uppvärmning. Har man istället installerat bergvärme sköter sig systemet mer eller mindre sig självt och behöver minimalt med underhåll. Man sparar in på både resurser och tid och kan utan problem resa iväg ett par dagar utan att behöva komma hem till ett iskallt hus.

Liten påverkan på miljön

För att driva värmepumpen behövs el för att den ska klara av att hämta energi från borrhålet men det är också den enda miljöpåverkan som utgörs av den här typen av värmesystem. Med bergvärme utvinner man dessutom den solenergi som har lagrats i berggrunden och sparar på så vis in på naturens resurser. Systemet släpper heller inte ut varken kolväte, koldioxid eller kväveoxid som fossila bränslen gör, och som har väldigt stor påverkan på miljö och natur. Bergvärmepumpar går även att driva med solceller om man önskar att minska sitt avtryck på miljön ytterligare.

Det finns många fördelar med bergvärme för den som bor i hus. Framförallt finns det pengar att spara samtidigt som man bidrar till en bättre miljö. En installation höjer dessutom värdet på huset eftersom det är attraktivt med låga driftkostnader, liksom att det är underhållsfritt och inte kräver eldning eller andra tidskrävande insatser.