2017 – Det svenska nätcasinots år

I mars 2017 kommer regeringen lägga fram ett förslag på hur den svenska spelmarknaden kan reformeras. Monopolet ses som förlegat. Det har bl.a. kritiserats av EU-kommissionen och kommer möjligen ersättas med ett licenssystem för de idag oreglerade bolagen. EU-kommissionen pekade på det faktum att man från statens sida höjer priserna i syfte att begränsa spelande, samtidigt som man de senaste åren lagt stora summor på marknadsföring av de statligt reglerade bolagen.

Spelmonopolets vara eller icke vara

Spelmarknaden i Sverige idag, regleras av staten. Det gäller såväl spel i butik som på nätet. Det monopol den svenska staten har över spelmarknaden syftar till att begränsa tillgängligheten, utbudet av spel samt att minska risken för spelproblem och beroende. Svenska Spel, ATG och en handfull mindre spelbolag är idag de enda i branschen som tillåts vara baserade i Sverige. Monopolet innebär även att regeringen bestämmer vilka priser som ska gälla för att spela. Priserna sätts ofta högt i syfte att begränsa spelandet. Det stoppar dock inte utländska bolag från att rikta in sig på den svenska marknaden. Stora utländska spelbolag erbjuder idag tjänster till svenska spelare och eftersom man inte behöver rätta sig efter svenska statens regler, kan utländska spelbolag pressa priserna och manövrera ut sina svenska konkurrenter, vilket fått regeringen att agera.

Den danska modellen

Monopolet förväntas bytas ut mot ett licenssystem. I Danmark har man sedan 2012 använt sig av ett system där danska bolag kan ansöka om licens för att bedriva spel på nätet. Det har öppnat upp för ett 30-tal bolag att etablera sig på den danska spelmarknaden. Med licenser följer ofta krav på motprestationer. Det kan handla om regler kring beskattning i licenslandet eller krav på marknadsförings- och spelansvarsregler. Det faktum att Danske Spil idag konkurrerar på samma villkor som de utländska spelbolagen, i kombination med att licenssystemet, reglerat av staten, ses som trovärdigt och legitimt, har i sin tur medfört att fler danska spelare väljer bolag baserade i hemlandet, snarare än utomlands.

Potentiella fördelar med avskaffande av spelmonopolet:

  • Skatteintäkter från bolag licensierade i Sverige
  • Konkurrenskraftiga priser
  • Större säkerhet för spelare

Genom att att göra det lättare för svenska aktörer att framstå som attraktiva, blir det till slut upp till var och ett av nätcasinon att erbjuda bra tjänster, fina casinobonusar och sjyssta vinster dit spelarna går. Vilket i sin tur bara ger mer till oss som spelar.