2017 – Det svenska nätcasinots år

2017 – Det svenska nätcasinots år

I mars 2017 kommer regeringen lägga fram ett förslag på hur den svenska spelmarknaden kan reformeras. Monopolet ses som förlegat. Det har bl.a. kritiserats av EU-kommissionen och kommer möjligen ersättas med ett licenssystem för de idag oreglerade bolagen. EU-kommissionen pekade på det faktum att man från statens sida höjer priserna i syfte att begränsa spelande, samtidigt som man de senaste åren lagt stora summor på marknadsföring av de statligt reglerade bolagen.

Spelmonopolets vara eller icke vara

Spelmarknaden i Sverige idag, regleras av staten. Det gäller såväl spel i butik som på nätet. Det monopol den svenska staten har över spelmarknaden syftar till att begränsa tillgängligheten, utbudet av spel samt att minska risken för spelproblem och beroende. Svenska Spel, ATG och en handfull mindre spelbolag är idag de enda i branschen som tillåts vara baserade i Sverige. Monopolet innebär även att regeringen bestämmer vilka priser som ska gälla för att spela. Priserna sätts ofta högt i syfte att begränsa spelandet. Det stoppar dock inte utländska bolag från att rikta in sig på den svenska marknaden. Stora utländska spelbolag erbjuder idag tjänster till svenska spelare och eftersom man inte behöver rätta sig efter svenska statens regler, kan utländska spelbolag pressa priserna och manövrera ut sina svenska konkurrenter, vilket fått regeringen att agera.

Den danska modellen

Monopolet förväntas bytas ut mot ett licenssystem. I Danmark har man sedan 2012 använt sig av ett system där danska bolag kan ansöka om licens för att bedriva spel på nätet. Det har öppnat upp för ett 30-tal bolag att etablera sig på den danska spelmarknaden. Med licenser följer ofta krav på motprestationer. Det kan handla om regler kring beskattning i licenslandet eller krav på marknadsförings- och spelansvarsregler. Det faktum att Danske Spil idag konkurrerar på samma villkor som de utländska spelbolagen, i kombination med att licenssystemet, reglerat av staten, ses som trovärdigt och legitimt, har i sin tur medfört att fler danska spelare väljer bolag baserade i hemlandet, snarare än utomlands.

Potentiella fördelar med avskaffande av spelmonopolet:

  • Skatteintäkter från bolag licensierade i Sverige
  • Konkurrenskraftiga priser
  • Större säkerhet för spelare

Genom att att göra det lättare för svenska aktörer att framstå som attraktiva, blir det till slut upp till var och ett av nätcasinon att erbjuda bra tjänster, fina casinobonusar och sjyssta vinster dit spelarna går. Vilket i sin tur bara ger mer till oss som spelar.

Beroende eller nöje? Vad säger vetenskapen?

Spelberoende är ett relativt nytt fenomen som diskuteras allt mer. Fler spelplattformar har vuxit fram på internet med lockande bonusar och Casino VIP för de som spelar ofta.

I Sverige är Spelforskning ett relativt ungt forskningsområde vilket gör att det ännu saknas en del kunskap inom området. Det tycks även finnas en stor okunskap hos människor kring omfattningen av spelberoende i Sverige. Attitydundersökningar visar att många tror att en fjärdedel av befolkningen har spelproblem. Medan forskningen egentligen visar att endast 2 procent av befolkningen har problem.

Trots den lilla andelen med beroende så ökade antalet personer med allvarliga spelproblem i faktiska tal från ungefär 24 000 personer 2008 till ca 31 000 personer 2015. Drygt 80 000 barn beräknas leva med en vuxen person som har spelproblem. Kanske har framväxten av spelen på nätet en del av detta. Svenska spel har nu bland annat ansökt om att få driva ett nätcasino med anledning av att de anser att det är just inom detta område den största risken för beroende finns.

Casino VIP och bonusar

Den del inom nätcasino som Svenska Spel vänder sig mot är det som kallas VIP Casinon. Detta är lojalitetsprogram för trogna spelare. Spelberoende-föreningar visar att just nätcasinon med sina VIP program är särskilt riskfyllda områden då det genererar snabbare spelförlopp och bonusar och i slutänden större insatser.

I marknadsföringen för VIP Casino sägs att det är till för att sätta guldkant under tiden hos casinot samt för att öka både spänningen och underhållningen. Men också för at ge den bästa servicen, överraskningar och erbjudanden. Detta skulle enligt forskningen kunna trigga en ohälsosam spelarstil.

Skillnad på spel och spel

Enligt förespråkare för en mer reglerad spelmarknad så är det stor skillnad på spel och spel. Skraplotter går inte att jämföra med nätcasino med VIP Casinon och bonusprogram. Svenska Spel vet att ett nätcasino utan bonusar och VIP Casino sannolikt ger lägre intäkter, men frågan är om det även kommer att vara attraktivt för spelare att välja denna form av spel utan Casino VIP? Framtiden och forskningen får utvisa.